Vad är skillnaden mellan daytrading och scalping?

Skillnaden mellan daytrading och scalping ligger framförallt i tidsintervallerna för positionerna.  Bägge är metoder för kortsiktig trading, men scalping är mer avancerat och kräver därför mer erfarenhet. 

Daytrading och scalping är två metoder man kan använda vid trading med aktier, valutor, råvaror eller andra tillgångar. Då båda strategierna går ut på att köpa och sälja tillgångar med korta tidsintervall kan de vara lätta att blanda ihop – men det finns vissa skillnader.

Nedan förklaras hur både daytrading och scalping går till, vilka likheter och skillnader som finns samt vad som krävs för respektive metod.

Daytrading och scalping i korthet

Daytrading kallas den tradingmetod där man köper aktier eller andra tillgångar och sedan säljer dem innan handelsdagen når sitt slut. Precis som begreppet ‘daytrading’ antyder går metoden med andra ord ut på att man aldrig behåller en position över natten. De aktier man köper under en dag säljer man innan börsens stängningstid.

Motsatsen till daytrading är att investera. Då köper man tillgångar med avsikten att behålla dem under en längre tid (gärna minst fem år) och förhoppningsvis kunna tjäna pengar på utdelningar och/eller värdeökning.

Syftet med daytrading är istället att utnyttja de många små prisrörelser som förekommer på marknaden hela tiden, för att på så sätt kunna göra flertalet små vinster på kort tid. För att bli framgångsrik på daytrading behöver du ha goda kunskaper inom teknisk analys samt möjlighet att lägga ned en hel del tid på din handel.

Ofta är det svårt att kombinera daytrading med ett vanligt heltidsjobb då det krävs att man aktivt bevakar marknaden från öppning till stängning.

Scalping kan förklaras som en mer avancerad variant av daytrading. Även denna metod bygger på att man köper och säljer många positioner med snäva tidsintervall – men med scalping går det ännu snabbare.

En scalper öppnar och stänger ofta en position inom loppet av sekunder eller minuter. Till skillnad från en daytrader – som ju kan behålla en position i upp till en dag – jobbar en scalper alltså betydligt snabbare.

Syftet med scalping är att tjäna pengar på så kallade mikrorörelser på marknaden – det vill säga de allra minsta svängningarna. För att kunna tjäna några pengar på denna strategi krävs som regel att man har ett medelstort till stort kapital att handla för.

Precis som daytrading är scalping mycket tidskrävande och det förutsätts att du har erfarenhet, kunskap, ett sinne för analys samt disciplin för att kunna lyckas. Även den här metoden kan vara svår att kombinera med ett heltidsjobb om du verkligen vill satsa för att lyckas.

trading är tidskrävande
Daytrading och scalping kräver tid, kunskap och disciplin.

Vilken metod är bäst?

Både daytrading och scalping lämpar sig bäst för handlare med tidigare erfarenhet av börsen. En fördel är om man tidigare exempelvis ägnat sig åt swingtrading och på så sätt fått en förståelse för hur kortsiktig handel fungerar.

Huruvida daytrading eller scalping är den bästa metoden för just dig beror framförallt på tycke och smak samt färdigheter och erfarenhet. Eftersom strategierna till mångt och mycket går hand i hand är det också vanligt att traders kombinerar bägge.

Båda alternativen är avancerade former av trading som kräver både tid och skicklighet samt ett bra sinne för tajming. Det är viktigt att man kan vara disciplinerad i sin handel och inte låta sig styras för mycket av känslor – vilket många gånger kan visa sig lättare sagt än gjort.

Vad gäller volatilitet på marknaden kan både scalping och daytrading fungera även under lugnare perioder med låg volatilitet. Detta eftersom strategierna bygger på att tajma och dra nytta av mycket små rörelser.

Summa summarum kan sägas att du helst bör ha erfarenhet av daytrading innan du börjar med scalping, snarare än tvärtom. Du bör kunna behärska daytrading väl innan du testar scalping.

Vad krävs för daytrading & scalping?

Kortsiktig handel med aktier eller andra tillgångar är betydligt mer krävande än långsiktiga investeringar. Följande är viktiga förutsättningar för att kunna lyckas med såväl daytrading som scalping:

  • Tid: Du måste aktivt kunna bevaka marknaden från öppning till stängning för att dels inte missa några köptillfällen, men heller inte missa viktiga exits.
  • Strategi: En egen strategi är a och o vid kortsiktig handel. Utan en tydlig strategi är det lätt hänt att handla impulsivt och låta sig styras av känslor snarare än förnuft.
  • Plattform: En bra plattform med intuitiva diagram krävs för att kunna identifiera mikrorörelser på marknaden.
  • Disciplin: Kortsiktig handel kan snabbt bli en känslomässig berg och dal-bana. Självdisciplin krävs för att följa den strategi man utformat.
  • Kapital: För att kunna göra vinster på små rörelser behöver man gå in med en del kapital. För daytrading och scalping krävs ofta att man tar lite större positioner än inom swingtrading.
  • Kunskap och erfarenhet: Avancerad handel förutsätter att du har en hel del kunskap och erfarenhet av såväl marknaden som själva handeln. Varken daytrading eller scalping är lämpliga metoder för absoluta nybörjare.
strategi trading
En tydlig strategi krävs för att lyckas med daytrading och scalping.

Sammanfattning: Vad är skillnaden mellan daytrading och scalping?

  • Inom daytrading kan man behålla en handelsposition i upp till en dag (men aldrig över natten). Inom scalping är tidsintervallerna snävare – positioner öppnas och stängs inom bara sekunder eller några minuter.
  • Daytrading accepteras på alla handelsplattformar, medan scalping hos vissa är otillåtet. Scalping är generellt sett en betydligt mer omdiskuterad handelsmetod.
  • Scalping är mer avancerat än daytrading på grund av de mycket snäva tidsintervallerna. Daytrading är således bättre att börja med när man först ska komma igång med kortsiktig handel.

Tips: Lär dig mer om scalping och daytrading hos Samuelssons Rapport.