Depå, ISK eller kapitalförsäkring – vilken kontotyp är bäst för daytrading?

Ska man välja ett depåkonto, ISK eller en kapitalförsäkring för daytrading? Vilka fördelar och nackdelar finns med respektive alternativ? I den här artikeln finner du information om alla tre kontotyper så att du enklare kan välja det som passar dig bäst. 

Svenska folkets absoluta favoritkonto för handel med värdepapper är det så kallade investeringssparkontot – eller ISK som det oftast kallas. ISK lämpar sig också väl för den typen av kortsiktig handel som daytrading innebär – men hur ser det ut med ett traditionellt depåkonto eller en kapitalförsäkring?

Fungerar alla lika bra för daytrading eller är någon kontotyp alltid att föredra? Kanske bör en av dem rentav undvikas? Nedan tittar vi närmare på vad som talar för och emot respektive kontotyp samt varför val av konto spelar stor roll.

Depåkonto

Ett depåkonto är den traditionella kontotypen för handel med aktier och andra värdepapper, Före laneringen av ISK och olika typer av kapitalförsäkringar var detta mer eller mindre det alternativ som fanns tillgängligt.

Det som främst skiljer ett depåkonto från ett ISK och en kapitalförsäkring är sättet på vilket man som innehavare beskattas. Daytradar du tillgångar på ett depåkonto betalar du 30% skatt på alla vinster du gör – men du har också möjlighet att kvitta dessa mot eventuella förluster. Genom kvittning kan du på så sätt sänka din vinstskatt.

Ett depåkonto kan användas för trading med såväl aktier som andra börsnoterade värdepapper. Vidare är det också en bra kontotyp om du är bosatt utomlands men ändå vill handla genom en svensk mäklare som Avanza eller Nordnet. Är man inte skriven i Sverige är möjligheterna med ISK och KF nämligen mycket begränsade.

Fördelar depåkonto

 • Du skattar endast på realiserade vinster
 • Möjlighet att kvitta vinster mot förluster och få lägre skatt
 • Kan nyttjas även om du är utlandsboende och vill handla via svensk mäklare

Nackdelar depåkonto

 • Alla försäljningar måste redovisas i deklarationen – inga förtryckta uppgifter
 • Oftast mindre fördelaktigt rent skattemässigt

ISK

Handeln med värdepapper har avsevärt förenklats sedan investeringssparkontots intåg på marknaden. Idag är ISK den kontotyp som flest föredrar och som också rekommenderas mest då den är mer förmånlig rent skattemässigt.

Handlar du med ett ISK betalar du en årlig schablonskatt på hela ditt innehav – oavsett hur mycket du gjort i eventuella vinster och förluster. Det här är alltså en stor skillnad mot det traditionella depåkontot, på vilket du endast betalar skatt på realiserade vinster.

Kort förklarat beräknas skatten på ett ISK på en schablonintäkt som i sin tur baseras på ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år, till vilket ett tillägg på 1,00% görs. Schablonintäkten kan aldrig vara lägre än 1,25%.

För närvarande ligger schablonskatten för ISK på 0,375%. Med det låga ränteläge som fortfarande råder är det mer förmånligt att både trada och investera med ett ISK, snarare än ett depåkonto. Så länge du förväntar dig en högre avkastning än skatten på ISK är detta ett bättre val.

Läs mer om beskattning av kapitalvinster på Skatteverkets hemsida.

Fördelar ISK

 • Årlig, låg schablonskatt
 • Du slipper redovisa alla enskilda transaktioner i din deklaration
 • Inga dyra avgifter

Nackdelar ISK

 • Begränsade möjligheter till handel med ISK för utlandsboende
 • Ingen möjlighet att dra av förluster

Kapitalförsäkring

Handlar du med en kapitalförsäkring betalar du, precis som med ISK, också en årlig schablonskatt som baseras på hela ditt innehav. Inte heller med detta konto kan du kvitta förluster mot vinster för att sänka skatten – men å andra sidan behöver du heller inte betala någon dyr vinstskatt.

Schablonskatten dras direkt från din kapitalförsäkring och ingenting behöver tas upp i deklarationen.

Viktigt att känna till om kapitalförsäkringar är att det inte är du själv som äger värdepappren på kontot – det gör försäkringsbolaget som utfärdat försäkringen. Du själv står endast som förmånstagare. Daytradar du med ett ISK eller ett depåkonto är det du som äger alla tillgångar.

För en daytrader är detta dock oftast av underordnad betydelse eftersom man ändå behåller tillgångarna under väldigt kort tid.

Trots liknande beskattningsmetod finns det en del som skiljer en kapitalförsäkring från ett ISK – däribland avgifterna, vilket är det som spelar störst roll för dig som daytrader. En kapitalförsäkring är inte sällan belagd med en fast årsavgift, en försäkringsavgift samt en riskavgift som avser täcka försäkringens återbetalningsskydd. Dessa avgifter slipper du med ett ISK.

Sveriges största nätmäklare Avanza och Nordnet erbjuder bra kapitalförsäkringar med billigare avgifter, men väldigt låga avgifter ska man också vara uppmärksam på. Risken är stor att mäklaren istället tar igen det genom högre courtagenivåer.

Eftersom daytrading bygger på att man genomför många köp- och säljtransaktioner på en och samma handelsdag är lågt courtage förstås av största vikt. Allra bäst är att välja en mäklare som kan erbjuda en anpassad tjänst för just daytrading, där courtaget är lågt.

Med anledning av avgifterna är det svårt att motivera varför man skulle välja en kapitalförsäkring framför ett ISK när det gäller daytrading. Kontotypen kan vara mycket bra för exempelvis barnspar – men för kortsiktig handel som daytrading och swingtrading är ett ISK absolut att föredra.

Fördelar kapitalförsäkring

 • Förmånlig schablonbeskattning av innehav – skatten dras direkt från kontot
 • Du slipper redovisa alla enskilda transaktioner i din deklaration

Nackdelar kapitalförsäkring

 • Dyrare avgifter jämfört med ISK och depå
 • Du äger inte själv tillgångarna på kontot
 • Ingen möjlighet att dra av förluster
Kontotyp daytrading
Vilken konotyp du väljer för daytrading har betydelse för både skatt och avgifter.

Varför är det viktigt att välja rätt kontotyp?

Det finns egentligen ingen ‘rätt’ eller ‘fel’ kontotyp för daytrading – men det finns mer och mindre lämpliga.

Vilken kontotyp du väljer får betydelse för både hur du deklarerar och skattar för din handel samt vilka avgifter du måste betala. Vill du ha det både enkelt och skattemässigt förmånligt är ett ISK att föredra – åtminstone om du handlar via en svensk mäklare.

Väljer du en utländsk mäklare för din daytrading finns varken ISK eller kapitalförsäkring tillgängliga. Då är det ett depåliknande konto som gäller, för vilket du får betala vinstskatt och lägga ned en del jobb i samband med deklaration.

Slutsats – vilken kontotyp är bäst för daytrading?

Av ovanstående tre kontotyper är ISK oftast den bästa för såväl investeringar som kortsiktig handel via svenska mäklare. Det går enkelt och smidigt att handla, inget behöver göras i deklarationen och skattemässigt blir det mest fördelaktigt för dig som handlar.

Önskar du läsa mer om daytrading och vad som är bra att tänka på finner du många intressanta artiklar på Samuelssons Rapport.